Instal·lació d’aire condicionat? Avanci’s a les onades de calor

Alfons Tuxans Instalador Aire Acondicionat Condicionat
Serveis de climatizació avançats: planificació de la instal·lació d'aire condicionat, d'acord amb les necessitats de cada client. Lliurament d'instal·lacions d'aire condicionat per a habitatges, oficines i indústries i comerços. La vocació d'instal·ladors i proveiment de serveis integrals que prestem des d'Alfons Tuxans S.L., l'empresa és un insta·lador autoritzat d'aire condicionat i disposa d'un equip professional especialitzat en aquest àmbit. Treballem amb elssistemes de climatitzac...
Read More

Llibre mateniment comerç

Alfons Tuxans | Llibre de mateniment
Els serveis professionals d’Alfons Tuxans S.L. en el control del Llibre de Manteniment per locals de pública concurrència El Llibre de Manteniment és un instrument potent i adequat per al control de les instal·lacions elèctriques a diferents tipus d’espais industrials i empresarials. S’ha fet moltes vegades pedagogia al voltant de les necessitats de manteniment al dia per a instal·lacions industrials, però és igual d’important l’adequació del Llibre de Manteniment per als locals de pública ...
Read More

Ofertes manteniment instalador eficiencia energetica

Alfons Tuxans |Manteniment elèctric i estudis d'eficiència energètica
Estudis d’eficiència energètica pera l’estalvi a industries, pimes i comerços És possible estalviar amb la factura de la llum? Per a moltes indústries, naus, locals comercials i comerços, el preu de l’energia i el cost de les factures de la llum són un problema a l’hora de planificar el dia a dia i un handicap a l’hora d’establir estratègies de creixement. En aquest context, l'estalvi i l'eficiència energètica comprenen mesures que les empreses poden adoptar per a millorar la seva competi...
Read More

Llibre de Manteniment

Alfons Tuxans S.L., presta serveis professionals de control del llibre de manteniment per a indústries i comerços Ja fa uns anys que el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió va estipular que els titulars de les instal·lacions elèctriques que estaven subjectes a inspeccions periòdiques havien de contractar una empresa instal·ladora homologada per revisar i inspeccionar, i registrar aquestes inspeccions en el seu llibre de manteniment. Alfons Tuxans S.L. està adequadament acreditada per al ...
Read More