Instalador i manteniment de llum, electricitat i insta·lacions elèctriques

Instal·lació i reparació de tot tipus de xarxes elèctriques. Alfons Tuxans S.L., Serveis vinculats a les xarxes elèctriques: instal·lació, manteniment i avaries Alfons Tuxans S.L. compta amb especialistes amb llarga trajectòria en la instal·lació, el manteniment, les reparacions d’avaries i les reformes en xarxes elèctriques. Alfons Tuxans S.L. assumeix la realització de projectes tant integrals com parcials per a habitatges de nova construcció o en reformes de vivendes i habitatges, local...
Read More

Llibre mateniment comerç

Alfons Tuxans | Llibre de mateniment
Els serveis professionals d’Alfons Tuxans S.L. en el control del Llibre de Manteniment per locals de pública concurrència El Llibre de Manteniment és un instrument potent i adequat per al control de les instal·lacions elèctriques a diferents tipus d’espais industrials i empresarials. S’ha fet moltes vegades pedagogia al voltant de les necessitats de manteniment al dia per a instal·lacions industrials, però és igual d’important l’adequació del Llibre de Manteniment per als locals de pública ...
Read More

Ofertes manteniment instalador eficiencia energetica

Alfons Tuxans |Manteniment elèctric i estudis d'eficiència energètica
Estudis d’eficiència energètica pera l’estalvi a industries, pimes i comerços És possible estalviar amb la factura de la llum? Per a moltes indústries, naus, locals comercials i comerços, el preu de l’energia i el cost de les factures de la llum són un problema a l’hora de planificar el dia a dia i un handicap a l’hora d’establir estratègies de creixement. En aquest context, l'estalvi i l'eficiència energètica comprenen mesures que les empreses poden adoptar per a millorar la seva competi...
Read More

Manteniment i instal·lació de xarxes de gas i de calderes

Alfons Tuxans | Instalador de gas i calderes
Instal·lació i manteniment de gas i calderes, conforme la normativa vigent. Alfons Tuxans, Especialitzats en la instal·lació, el manteniment i la resolució d’avaries en xarxes de gas   Alfons Tuxans S.L. és una empresa de Canet de Mar especialitzada en la planificació, la instal·lació, el matneiment i la solució d’avaries en xarxes de gas. L’empresa porta dècades prestant serveis amb rigor i seriositat a la zona del Maresme, des d’on ha vist la progressiva especialització i regulac...
Read More

Llibre de Manteniment

Alfons Tuxans S.L., presta serveis professionals de control del llibre de manteniment per a indústries i comerços Ja fa uns anys que el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió va estipular que els titulars de les instal·lacions elèctriques que estaven subjectes a inspeccions periòdiques havien de contractar una empresa instal·ladora homologada per revisar i inspeccionar, i registrar aquestes inspeccions en el seu llibre de manteniment. Alfons Tuxans S.L. està adequadament acreditada per al ...
Read More

Calefaccio Climatització

Alfons Tuxans S.L. Sistemes de climatització industrial, comercial i domèstica El confort és una de les claus per al benestar de les persones a la pròpia llar, però també per al correcte desenvolupament de les empreses, siguin comerços, oficines o industries. Una de les claus per assolir nivells de confort òptims és la correcta climatització dels espais d’hàbitat i treball. Alfons Tuxans S.L. és un instal·lador autoritzat pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya dins el R...
Read More

Manteniment aigua

Sistemes de climatització industrial, comercial i domèstica Alfons Tuxans S.L., instal·lació, manteniment i avaries de xarxes d’aigua industrials, comercials i domèstiques Alfons Tuxans S.L. presta serveis integrals de planificació, execució i manteniment, així com a resolució d’avaries i fuites a les xarxes de subministrament i sanejament d’aigua, tant per a particulars com per empreses. Serveis generals prestat per Alfons Tuxans S.L. en el sector aigua Amb aquesta filosofia, Alfons Tux...
Read More