Instalador i manteniment de llum, electricitat i insta·lacions elèctriques

Instal·lació i reparació de tot tipus de xarxes elèctriques.

Alfons Tuxans S.L., Serveis vinculats a les xarxes elèctriques: instal·lació, manteniment i avaries

Alfons Tuxans | Instalador i mateniment llum, electricitat, electricista
Alfons Tuxans | Instalador i mateniment llum, electricitat, electricista

Alfons Tuxans S.L. compta amb especialistes amb llarga trajectòria en la instal·lació, el manteniment, les reparacions d’avaries i les reformes en xarxes elèctriques. Alfons Tuxans S.L. assumeix la realització de projectes tant integrals com parcials per a habitatges de nova construcció o en reformes de vivendes i habitatges, locals comercials, oficines i naus industrials.

Addicionalment, Alfons Tuxans S.L. cobreix les necessitats específiques i particulars de les comunitats de veïns i propietaris i els aparcaments, adaptant-se als requeriments d’aquest perfil de clients.

Alfons Tuxans S.L. és un instal·lador autoritzat pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya dins el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a agent Instal·lador Elèctric de Baixa Tensió en la categoria d’Especialista.

Serveis específics en el camp de la instal·lació, el manteniment i la reparació elèctrica

Entre els serveis que presta Alfons Tuxans S.L. en l’àmbit de la instal·lació i manteniment de sistemes elèctrics destaquen els següents:

 • Plantejament i instal·lació de xarxes elèctriques per a tot tipus d’empreses i per a particulars.
 • La revisió i el manteniment periòdic de les instal·lacions elèctriques.
 • L’estudi, auditoria i assessorament en matèria d’eficiència energètica.
 • La tramitació amb la companyia elèctrica de diversos procediments com ara: els butlletins elèctrics, les ampliacions i reduccions de potència, les altres i els canvis de titularitats, els certificats elèctrics.

Clients de la branca elèctrica d’Alfons Tuxans S.L.

En l’àmbit de la instal·lació, el manteniment i la reparació de paraments elèctrics i sistemes de llum, Alfons Tuxans presta serveis a una extensa gama de clients entre els quals destaquen:

 • Promotors d’habitatges de nova construcció
 • Particulars que realitzen reformes, ampliacions i construccions de vivendes i habitatges
 • Propietaris i llogaters de locals comercials i comerços
 • Seus d’empreses: oficines, magatzems, recepcions, etc.
 • Naus industrials aïllades o polígons industrials
 • Comunitats de veïns i propietaris
 • Aparcaments comunitaris i pàrquing públics.

Manteniment elèctric per a indústries

Específicament per a indústries, Alfons Tuxans S.L. gestiona el manteniment i reparacions elèctriques indústries d’un ampli perfil: magatzems, polígons, industria del metall, impremtes, empreses de processat de fusta, indústries del sector textil, etc.

Els serveis específics per a indústries comprenen una gama molt extensa de prestacions com ara la gestió d’armaris d’automatismes, o les instal·lacions industrials de veu i dades, entre d’altres.

Complementàriament, Alfons Tuxans S.L. presta suport en emergències les 24 hores vers els seus clients industrials situats a Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Pol de Mar, Caldes d’Estrac, Calella i Sant Andreu de Llavaneres.