Llibre mateniment comerç

Els serveis professionals d’Alfons Tuxans S.L. en el control del Llibre de Manteniment per locals de pública concurrència

alfons-tuxans-llibre-manteniment-comerc-color

El Llibre de Manteniment és un instrument potent i adequat per al control de les instal·lacions elèctriques a diferents tipus d’espais industrials i empresarials. S’ha fet moltes vegades pedagogia al voltant de les necessitats de manteniment al dia per a instal·lacions industrials, però és igual d’important l’adequació del Llibre de Manteniment per als locals de pública concurrència. En aquest sentit, Alfons Tuxans S.L. és un proveïdor seriós i amb contrastada experiència en aquest àmbit.

Llibre de Manteniment de comerços i locals de concurrència pública.


Locals de pública concurrència obligats a disposar de Llibre de Manteniment, Alfons Tuxans S.L. realitza el mateniment al dia.
Aquest servei està valorat en

Locals de pública concurrència obligats a disposar de Llibre de Manteniment

Entre els locals de pública concurrència obligats a disposar d’un llibre de Manteniment destaquen els establiments de restauració i turística, molt significatiu per la zona turística en la qual s’enquadra l’eix Canet, Arenys, Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Calella.

La llista es concretaria en els següents perfils d’empresa i institució:

  • Col·legis i institucions educatives
  • Establiment de restauració: bars, restaurants i establiments comercials amb degustació.
  • Allotjament turístics: hotels, hostals, blocs d’apartaments per a lloguer turístic, càmpings.
  • Biblioteques
  • Garatges i tallers de reparació de vehicles
  • Comerços que tinguin una capacitat major a 50 persones
  • Equipaments esportius de diversa índole

En aquest àmbit, Alfons Tuxans S.L. presta serveis de manteniment integral i de seguiment del Llibre de Manteniment per a nombroses empreses d’aquest sectors.

En quant als terminis, la normativa obliga els titulars de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de locals classificats com a pública concurrència (bars, granges, restaurants, hotels, etc.) a disposar d’un certificat de la seva instal·lació amb qualificació favorable, cada 5 anys, emès per una Entitat d’lnspecció i Control (E.I.C.) de la Generalitat de Catalunya.