Ofertes manteniment instalador eficiencia energetica

Estudis d’eficiència energètica pera l’estalvi a industries, pimes i comerços

És possible estalviar amb la factura de la llum?

Alfons Tuxans | MAteniment elèctric i estudis d'eficiència energètica
Alfons Tuxans | MAteniment elèctric i estudis d’eficiència energètica

Per a moltes indústries, naus, locals comercials i comerços, el preu de l’energia i el cost de les factures de la llum són un problema a l’hora de planificar el dia a dia i un handicap a l’hora d’establir estratègies de creixement.
En aquest context, l’estalvi i l’eficiència energètica comprenen mesures que les empreses poden adoptar per a millorar la seva competitivitat.

Servei d’auditoria energètica

Alfons Tuxans S.L. és el proveïdor de referència a Canet de Mar, però també a Arenys, Sant Pol o Calella, en la realització d’estudis i auditories de consum elèctric de les empreses.


Estudis d’eficiència energètica.


Desenvolupament d’estudis de consums elèctrics, auditories i propostes de mesures correctores en un pla d’eficiència energètica per abaratir els costos de la factura de la llum per a industries, pimes i comerços.
Aquest servei està valorat en $100,00

El servei que proveeix Alfons Tuxans S.L. consta de diverses fases d’implementació:

  • Estudi de consums elèctrics
    Els professionals d’Alfons Tuxans S.L. disposen dels mecanismes d’anàlisi i la capacitació tècnica per a la correcta instal·lació dels mateixos a l’empresa estudiada.
  • Auditoria dels consums d’energia
    Mitjançant l’anàlisi intel·ligent de les dades extretes de l’estudi de consums, els professionals d’Alfons Tuxans S.L. generen una auditoria analítica de com la industria, l’empresa o el comerç estudiat està consumint l’energia.
  • Proposta de mesures correctores: el pla d’eficiència energètica
    A partir de les particularitats de cada empresa, els professionals l’Alfons Tuxans S.L. proposen un conjunt de mesures destinades a estalviar en la factura de la llum

Alfons Tuxans S.L. ha proposat mesures correctives en el consum de la llum que han permès als seus clients estalviar-se fins a un 50% de la facturació.