Llibre de Manteniment

Alfons Tuxans S.L., presta serveis professionals de control del llibre de manteniment per a indústries i comerços Ja fa uns anys que el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió va estipular que els titulars de les instal·lacions elèctriques que estaven subjectes a inspeccions periòdiques havien de contractar una empresa instal·ladora homologada per revisar i inspeccionar, i registrar aquestes inspeccions en el seu llibre de manteniment. Alfons Tuxans S.L. està adequadament acreditada per al ...
Read More